Noodoproepsysteem E-Call per 1 april verplicht in nieuwe auto’s

Video: nieuwe borden op kruispunt passen zich automatisch aan